Yeditepe Hukuk Bürosu
bar
bar bar bar   bar bar bar
bar

 • Ticaret Hukuku,
 • Şirketler Hukuku,
 • Anonim ve Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması,
 • Şirket Kuruluşları,
 • Ortaklıklar,
 • Şirket Satın Almaları ve Şirket Birleşmeleri,  
 • Uluslararası Ticaret,
 • Yabancı Sermaye yatırımları,  
 • Ceza Hukuku,
 • İş Hukuku,
 • Sendikalar Hukuku ve  Toplu İş Sözleşmeler,
 • Endüstriyel İlişkiler,
 • İcra ve İflas Hukuku,
 • Banka ve Finans Hukuku,
 • Sigorta Hukuku,
 • Ticari ve her türlü sözleşmelerin akdi, Sözleşmeler Hukuku,
 • Marka, Patent ve Fikri Mülkiyet Hukuku,
 • Rekabet Hukuku,
 • Gayrimenkul Hukuku,
 • Medeni Hukuk,
 • Kat Mülkiyeti Hukuku,   
 • Aile Hukuku ( Boşanma, Nafaka, Velayet, Katkı Payı vs. ),
 • Tazminat Hukuku,
 • Trafik Mevzuatı,
 • Vergi ve idare Hukuku,
 • Uluslararası Nakliye ve Taşıma Hukuku,
 • İlgili hukuk alanlarında ihtilafların çözümü ve dava takibi,
  Ve sair her türlü ticari ve genel hukuksal konulardır…

 
Koliva